Policy – ungdomssektionen

Innehåll:

Inledning
10 visioner
Övergripande målsättning
Åldersgrupp 6-7 år
Åldersgrupp 8-9 år
Åldersgrupp 10-12 år
Åldersgrupp 13-14 år
Ledare och Tränare
Spelare
Föräldrar
Kost och hälsa
Drog och Trafikpolicy
Policy Träning och Match
Rollfördelning Ungdomssektionen
Rollfördelning Laget
Föräldramötens Innehåll
Regelverk, Planschema Ågårdsvallen

Inledning

Det viktigaste målet för svensk fotbolls stora barn- och ungdomsverksamhet är att erbjuda alla barn och ungdomar, flickor som pojkar, möjlighet att delta i fotbollsrörelsen. Lidköpings FKmålsättning är att få med så många som möjligt i vår förening. Bredd- och elitverksamhet ska komplettera varandra. Alla, oavsett förmåga, ska kunna delta som spelare, men även som domare, tränare eller ledare av annat slag. Matcherna spelas som ett stimulerande inslag i utbildningen.
Lidköpings FK barn och ungdomspolicy utgår från Svenska Fotbollsförbundets (Sv FF) riktlinjer. Sv FF kom år 2000 ut med ”Mål och riktlinjer för svensk ungdomsfotboll” i häftet ”Fotbollens Spela, Lek och Lär”. Här ges tydliga signaler om att det viktigaste är att erbjuda ALLA barn och ungdomar, flickor och pojkar, möjligheter att delta i fotbollsrörelsen. Här sägs också att barn och ungdomar ska ha roligt med sin idrott och att de ska idrotta på sina egna villkor. Fotboll går ut på att Leka –Lära –Tävla. Observera att SvFF påpekar att det är i denna ordningsföljd barnen bör få uppleva sin fotboll.
”Fotbollens Spela, Lek och Lär” är vår förenings och våra ledares riktlinjer när det gäller att bedriva ungdomsverksamhet. Lidköpings FK har plockat fram 10 visioner utifrån ”Fotbollens Spela, Lek och Lär”. De 10 visionerna är något som alla i Lidköpings FK tillsammans siktar mot att uppnå. Det är också utifrån dessa visioner som denna Barn- och ungdomspolicy utarbetats för LidköpingsFK ungdomsverksamhet. Dessutom kopplas från och med år 2012 en spelarutbildningsplan för åldrarna 6–14 år till denna och verktyget heter S2S.

Spelaren i centrum

 • I Lidköpings FK är den enskilde spelarens utveckling viktigare än lagets framgång.
 • Spelaren kan flyttas upp en åldersklass alltid i samråd med spelare, föräldrar och ledare.
 • Spelaren ska utvecklas individuellt och bara jämföras med sig själv när det gäller utveckling.
 • Spelaren ska ha möjligheter att spela på olika platser i laget.
 • Distriktslag och zonläger går före egen träning och match.
 • Teknikträning, smålagsspel och många bollkontakter
 • Vid träning ska spelaren röra bollen så många gånger som möjligt.
 • Inga övningar där spelare bildar långa köer.
 • Tematräningar enligt  S2S Träningsverktyg
 • Undvika vilande avbytare på träningen.
 • Fotboll året runt
 • Vi har vår verksamhet året om för 11 mannalagen..
 • Höst och vinter tränar/spelar vi i även inomhus.  Denna årstid är även utmärkt för teoretisk inlärning.
 • Alla är fotbollskompisar
 • Främja kamratandan.
 • Lidköpings FK lever upp till ledorden Respekt – Ärlighet – Ödmjukhet – Föredöme.
 • Fotboll ska vara roligt – uppmuntra och beröm.
 • Ungdomsfotbollen i Lidköpings FK ska präglas av anfallsfotboll.
 • Barn och ungdomar ska ha roligt i sin fotbollsverksamhet. Allvaret tonas ner.
 • Vi är positiva och uppmuntrande. Det skapar glädje och ökar förutsättningarna för god atmosfär och effektiv inlärning.

Att vinna är inte det viktigaste

 • Lek ”tävling” på träningen. Bejaka spelarens naturliga tävlingsinstinkt.
 • Prestation går före resultat.
 • Matcher spelas som ett stimulerande led i utbildningen.
 • Allvaret måste tonas ner.
 • Att utvecklas som spelare måste komma i första hand.
 • DM för 14 år och äldre är undantaget, där syftet att nå bästa möjliga resultat.
 • Fotboll för alla små lirare.
 • Vi låter våra spelare få misslyckas i träning och match, då vågar man försöka.
 • Våra spelare ska få en allsidig fysisk träning i en stimulerande miljö.
 • Alla ska känna sig hemma i Lidköpings FK både socialt och idrottsligt.
 • Det ska finnas plats både för spelare som vill ”satsa” på fotboll och för spelare som vill ”hålla på” med fotboll.
 • Spela på barnens villkor, träna efter barnens förutsättningar.
 • Våra ledare och tränare individanpassar träningen genom nivåindelning och nivågruppering.
 • Enkla instruktioner så att spelaren förstår.
 • Mycket smålagsspel på träningarna där temat på träningen belönas i spelet.
 • Vi hindrar inte barnen att delta i andra idrotter.
 • Barn och ungdomar ska spela på sina egna villkor.
 • Fotboll i skolan.
 • Genom ett ökat samarbete med skolan kan vi nå och intressera fler barn för fotboll.
 • Vi skapar också förutsättningar för att ungdomarnas skolarbete inte försummas på grund av fotbollsintresset.

Fair Play – Rent Spel

 • Lidköpings FK ställer sig bakom Svenska Fotbollsförbundets Fair Play dokument i “Fotbollens Spela, Lek och Lär”.
 • Vi följer fotbollens regler.
 • Vi uppmuntrar till juste spel.
 • Vi försöker inte ”filma” oss till ett domslut.
 • Vi respekterar domarens beslut och tackar både motpelare och domare i hand efter matchen.
 • Tydliga idéer med verksamheten.

Vi hejar på och stöttar vårt lag och vi hånar inte motståndarna.
Sunda levnadsvanor

Rent spel   Bekräftelse

Teknik och lär

God hälsa

Omtanke

Kamratanda

Spelaren i centrum

Övergripande målsättning för fotbollslekis och fotbollsskola 6–7 år

 • Att med hjälp av  S2S Träningsverktyg och Fotbollslekar och positiva ledare engagera flickor och pojkar på ett positivt sätt och därigenom lägga grunden till ett fortsatt fotbollsintresse.
 • Att träningar planeras i förväg.
 • Att ledarna är utbildade enligt utbildningsrutan.
 • 4-6 barn/ledare på träningarna.
 • Övergripande målsättning för åldersgrupperna 8-16 år.
 • Att med hjälp av utbildningsplan S2S Träningsverktyg och rätt ledarutbildning (enligt utbildningsrutan) utveckla spelarna individuellt och efter deras egen förmåga.
 • Att spelarens klubbkänsla hålls vid liv med lag- och klubbaktiviteter.
 • Att bevara ett livslångt intresse för fotboll gärna med ideella insatser i Lidköpings FK.

Åldersgrupp 6-7 år

Träning

 • 1 pass vecka.
 • Säsong 6 år : Mars – september 1 gång/vecka för 6 åringar.
 • Säsong 7 år : Mars – september 1 gång/vecka för 7 åringar.
 • Minst 60 min.
 • Mycket bollkontakt på ett lekfullt sätt.
 • Planerad träning genom att följa S2S Träningsverktyg och använda spelarutbildningsplanen.
 • Enkla övningar och sparsam instruktion.
 • Antal spelare vid smålagsspel: 2-3 spelare per lag.
 • Antal spelare per ledare : 4-6barn/ledare på träningarna.
 • Målvaktsträning för alla.

Match.

 • Kan anordnas vid ett tillfälle vårsäsong och 1 tillfälle höstsäsong med lokala föreningar.
 • Ekonomiska krav och engagemang spelare och föräldrar.
 • Erlägga medlemsavgiften.

Åldersgrupp 8-9 år

Träning

 • 1–2 pass/vecka.
 • Säsong: Mars– september1-2ggr i veckan,
 • Minst 60 min.
 • Mycket bollkontakt på ett lekfullt sätt.
 • Planerad träning genom att följa S2S träningsverktyg och använda spelarutbildningsplanen.
 • Enkla övningar och sparsam instruktion.
 • Antal spelare vid smålagsspel: 2-3 spelare per lag.
 • Antal spelare per ledare : 4-6barn/ledare på träningarna.
 • Målvaktsträning för alla.

Match

 • Spelaren bör inte spela mer än 1 match/vecka.
 • Ett lämpligt matchantal är 20/år, inklusive tränings och cupmatcher.
 • Matcher ska vara ett stimulerande inslag i utbildningen.
 • Alla spelare ska få spela på olika platser i laget.
 • Alla spelare ska spela lika mycket i match.
 • Alla spelare ska få turas om att starta matcherna.
 • Alla spelare ska få turas om att vara lagkapten.
 • Målvakt bör försöka rulla eller kasta ut bollen.
 • Antal spelare/lag 8-12st.

Cuper

 • Deltagande i cupturneringar i närområdet• Cupturneringar/år: max 2. Inte under VFF poolspel (T.ex.Junicupen Ardala , Järpåscupen).

Övrigt

 • Alla som tränar ska få vara med och spela match. Tänk på att barnen inte avgör träningsnärvaron i denna ålder.
 • Har man tillräckligt många spelare, ledare och tränare bör man ha flera lag. 3-4 avbytare per match rekommenderas.
 • Benskydd obligatoriskt på träningar och match.
 • Alla tränare ska träna alla barn i respektive åldersgrupp.
 • Om medlemsavgift inte är betald efter påtryckningar kan spelare stängas av från matchspel.
 • Särskilda skäl kan alltid finnas i ett lag när det gäller medlemsavgifter och övriga avgifter men då måste detta rapporteras till verksamhetsansvarig U –sektionen. genom  kansliet.

Dags att börja lära ut

 • Hygien. Att duscha efter match och träning om möjlighet finns (undantag kan finnas) under
  överinseende av vuxen.
 • Att ha ordning på sina grejor.
 • Att passa tider och meddela vid förhinder.
 • Att lyssna när ledarna pratar.
 • Att uppträda juste mot medspelare, motståndare och domare.

Ekonomiska krav och engagemang spelare och föräldrar

 • Erlägga medlemsavgiften.
 • Klassfotbollen, Bästa Ettan,
 • Kioskförsäljning vid Ågårdsvallen och vid behov  Framnäs och Lockörn.
 • Hjälpa till vid  LFK’s A-lagsmatcher, dam och herr som maskot.

Teori:

 • Axel o Elin spelar fotboll.

Åldersgrupp 10-12 år

Träning

 • 1–3 pass/vecka.
 • Säsong: Uppehåll nov- dec. För de som har annan vinteridrott: april–september.
 • 75-90 min.
 • Använda spelarutbildningsplanen i S2S Träningsverktyg.
 • Planerad träning med mycket bollkontakt.
 • Nivåanpassad träning. Börja instruera.
 • Nivågruppera ibland inom åldersgruppen.
 • Spelaren måste få frihet att utvecklas efter sin egen förmåga.
 • Taktik och spelsystem får inte överdrivas.
 • Antal spelare vid smålagsspel: 2–4 per lag.
 • Antal spelare per ledare på träningar:6-8spelare.
 • Målvaktsträning för alla.

Match

 • Spelaren bör inte spela mer än 1 match/vecka.
 • Ett lämpligt matchantal är 25-30/år, inklusive tränings- serie- och cupmatcher.
 • Matchen ska vara ett stimulerande inslag i utbildningen.
 • Alla spelare ska få spela på olika platser i laget.
 • Alla spelare ska spela lika mycket i match.
 • Alla spelare ska få turas om att starta matcherna.
 • Alla spelare ska få turas om att vara lagkapten
 • Målvakt bör försöka rulla eller kasta ut bollen.
 • Antal spelare/lag 10-14st. . 3-4 avbytare per match rekommenderas.

Cuper

 • Deltagande i cupturneringar: Eget distrikt och regionen.
 • Ledare tar ut vilka spelare som deltar i respektive cup.
 • Cupturneringar/år: Max 3/spelare (Inte under VFF divisionsspel)- 2 cuper/år per spelare bekostas (anmälningsavgift) av föreningen. Gästkort betalas av spelare (mat/logi) Max 2 Ledare/Lag kostnader fördelas på deltagarna.- En övernattningscup från 12 år. Övernattning hemmavid för 10-12 årslagen är positiva inslag. Den 3:dje får självfinansieras och då tänker vi oss inte övernattningscuper, då det kan medföra ekonomiska hinder för alla att deltaga.
  MAX antalet cuper således 3 st och 1 övernattningcup för 12 årslagen.

Övrigt

 • Alla barn som vill ska få vara med.
 • Alla som tränar regelbundet ska få vara med och spela match. Tänk på att barnen inte avgör träningsnärvaron i denna ålder.
 • Har man tillräckligt med spelare, ledare och tränare bör man ha flera lag.
 • Det är viktigt att man lägger sig i rätt division i seriespelet.
 • Upp- eller nedflyttning av spelare sker i samarbete mellan åldersansvarig, tränare, spelare och föräldrar. I övrigt håller vi rätt åldersgrupper.
 • Rådfråga verksamhetsansvarig som tillsammans med tränare tar beslut om det är lämpligt att flytta upp till 9–mannaspel.
 • Alla tränare ska träna alla barn i respektive åldersgrupp.
 • Resultatfixering bör tonas ner hos föräldrar och ledare.
 • Benskydd obligatoriskt på träningar och match.
 • Om inte medlemsavgift är betald efter påtryckning skall spelarens föräldrar informeras att han eller hon inte kan vara med vid spel/träning.
 • Särskilda skäl kan alltid finnas i ett lag när det gäller medlemsavgifter och övriga avgifter men då måste detta rapporteras till verksamhetsansvarig U –sektionen.

Dags att börja vara bestämd med

 • Hygien. Att duscha efter match och träning om möjlighet finns under överinseende av vuxen
  (Undantag kan finnas)
 • Att ha ordning på sina grejor.
 • Att passa tider och meddela vid förhinder.
 • Att lyssna när ledarna pratar.
 • Att uppträda juste mot medspelare, motståndare och domare.

Ekonomiska krav och engagemang för spelare och föräldrar

 • Erlägga medlemsavgiften.
 • Klassfotbollen ,Bästa Ettan, Bingo.
 • Kioskförsäljning vid Ågårdsvallen och vid behov Framnäs och Lockörn.
 • Utföra visst praktiskt arbete.
 • Sälja 5 Idrottsrabattkort/spelare gärna fler.
 • Hjälpa till vid LFK’s A-lagsmatcher, dam och herr som bollkallar och genom kioskförsäljning.

Teori

 • Studiecirkel Föreningsträdet ”Mitt Lag”.
 • Värdefullt.

Åldersgrupp 13-14 år

Träning

 • 2–4 pass/vecka Mycket bollkontakt.
 • Säsong: året runt. Uppehållsträning november och december.
 • 75-90 min.
 • Använda spelarutbildningsplanen S2S Träningsverktyg.
 • Nivåanpassad träning.
 • Nivågruppera ibland inom åldersgruppen.
 • Spelaren måste få frihet att utvecklas efter sin egen förmåga och intresse
 • Taktik och spelsystem får inte överdrivas.
 • Prioritera teknik, spel och smålagsspel. Använd halva tiden till teknisk träning av ett tema och pröva detta i smålagsspel, gärna mot mål.
 • Instruktion i anfallsspel och förvarsspel.
 • Motiverade spelare skall ges möjlighet till ytterligare utveckling t.ex. extraträningar, specialträning och övningar för egenträning
 • Antal spelare vid smålagsspel: 2–5.
 • Antal spelare per ledare på träningar: 6-8spelare.

Match

 • Spelaren bör inte spela mer än 3 matcher under en 14 dagars period.
 • Ett lämpligt matchantal är 25–30/år, inklusive tränings- och cupmatcher.
 • Matchen ska vara ett stimulerande inslag i utbildningen.
 • Alla som är uttagna till match ska spela.
 • Målvakt bör försöka rulla eller kasta ut bollen.
 • Antal spelare/lag: 16-20 spelare (helst 2 målvakter/lag) . 3-4 avbytare per match rekommenderas.
 • Alla spelare ska få turas om att starta matcherna.
 • Alla spelare ska få turas om att vara lagkapten.

Cuper

 • Deltagande i cupturneringar: Eget distrikt och regionen.
 • Ledare tar ut vilka spelare som deltar i respektive cup.
 • Cupturneringar/år: Max 3/spelare (Inte under VFF divisionsspel)- 2 cuper/år per spelare bekostas (anmälningsavgift) av föreningen. Gästkort betalas av spelare (mat/logi) Max 2 Ledare/Lag kostnader fördelas på deltagarna.-. MAX antalet cuper således 3 st. 1 Övernattningscup från 12 år. 14-årslagen tillåtet med större cup. Skall förankras när gruppen är 12 år, och då kan insamling ske löpandeu nder 2 år. Vad som gruppen gör skall förankras med marknadskommitén, så att lagen inte kolliderar med våra befintliga sponsorer. Insamlade pengar skall in i föreningen. Speciellt Balanskonto upprättas.

Teori

 • Regelgenomgång 11-mannafotboll 1gång/år. Domarutbildning 5-och 7 mannafotboll.
 • ”Fotbollskunskap” och ”Kost och Skador”. (Föreningsträdet)
 • ”Att fungera tillsammans”
 • Domarutbildning.

Övrigt

 • Alla som tränar regelbundet ska få spela match.
 • Har man tillräckligt med spelare , ledare och tränare bör man ha flera lag.
 • Det är viktigt att man lägger sig i rätt division i seriespelet.
 • Upp- eller nedflyttning av spelare sker i samarbete mellan åldersansvarig, tränare, spelare och föräldrar. I övrigt håller vi rätt åldersgrupper.
 • Ledare och tränare informerar spelare om fri anmälas till VFF zonläger. Bekostas av spelaren.
 • Resultatfixering bör tonas ner hos föräldrar och ledare.
 • Benskydd obligatoriskt på träningar och match.
 • Om inte medlemsavgift är betald efter påtryckning skall spelarens föräldrar informeras att han eller hon inte kan vara med vid spel/träning.
 • Särskilda skäl kan alltid finnas i ett lag när det gäller medlemsavgifter och övriga avgifter men då måste detta rapporteras till verksamhetsansvarig U –sektionen.

Ekonomiska krav och engagemang spelare och föräldrar

 • Erlägga medlemsavgiften.
 • Klassfotbollen, Bingo.
 • Kioskförsäljning vid Ågårdsvallen och vid behov Framnäs och Lockörn.
 • Utföra visst praktiskt arbete.
 • Sälja 5 Idrottsrabattkort/spelare gärna fler.
 • Hjälpa till vid LFK’s A-lagsmatcher, dam och herr som bollkallar och genom kioskförsäljning.
 • 13 årspelare dömer 5 mannafotboll och 14 årspelare dömer 7 mannafotboll.

Ledare och tränare

 • Barn och ungdomar ska ha roligt när de utövar fotboll. I de lägre åldrarna måste allvaret tonas ner och fokus läggas på att ”leka fotboll”. Allvaret kommer att ökas successivt efter hand som barnen blir äldre.
 • Var positiv och uppmuntrande. Det skapar glädje och ökar förutsättningen för god atmosfär och effektiva inlärning.
 • Ha en tydlig rollfördelning i ledarstaben.
 • Främja kamratandan, ägna tid åt alla spelarna. men glöm inte individen – ”SÄTT SPELAREN I CENTRUM”.
 • Ställ inte större krav på spelaren och laget än de kan klara med tanke på deras kompetens, utveckling och ålder.
 • Skapa en dialog med spelare och föräldrar.
 • Hindra inte barn och ungdomar att delta i andra sporter jämsides med fotbollen.
 • Som ungdomsledare i Lidköpings FK bör du tänka på att vara ”rätt” klädd vid träningar och matcher.
 • Tränaren planerar och genomför träningen med lekar, övningar och spel som stimulerar barn i dess olika utvecklingsåldrar samt använder sig av tematräning.
 • Ledarna ska följa spelarutbildningsplanen i S2S Träningsverktyg.
 • Ledarna ska ha som mål att följa utbildningsplanen för lagledare och tränare.
 • Samarbete mellan tränare i olika åldersgrupper vid uppflyttning, utlåning av spelare etc.
 • Föräldramöte ska hållas minst 2 gång/år Ett intromöte innan säsongen och ett utvärderingsmöte .
 • Delta på möte, konferenser, träffar och aktiviteter som gäller den enskilde ledaren. Om inte, ta själv del av den information som gavs snarast.
 • Att förstå, acceptera och agera efter innehållet i Lidköpings FK Barn- och Ungdomspolicy.
 • Gör en grov årsplanering, inklusive träningsuppehåll och cuper.
 • Att du som ledare har ett ansvar att spelare från andra klubbar som vill börja träna och spela i Lidköpings FK har pratat med sin tidigare klubb och ledare innan första träningen.
 • Tänk på att du representerar LFK och ett positivt uppträdande av dig vid matcher, träningar och
  övriga aktiviteter ger Lidköpings FK ett gott rykte .

Utbildningmål tränare och lagledare

P/F 7-9      Alla Lagledare Avspark – Tränare, Hjälptränare Avspark.
P/F 10-12  Alla Lagledare Avspark – Tränare Bas 1.Hjälptränare Bas 1 Ledarskap
P/F 13-14  Alla Lagledare Bas1 Ledarskap – Tränare Påbörjat Bas 2. Hjälptränare Fortsättning Bas 1

Ledarskapets fyra roller

Fotbollen har valt att dela in tränarens ledarskap i fyra roller. Indelningen är gjord för att underlätta och stå som utgångspunkt för förbundets ledarutveckling.
Tränarens fyra ledarroller är att Leda Lärande – med uppgift att skapa tillfällen som utvecklar spelarna.
Gruppens utveckling – med uppgift att skapa ett lag.
Kommunikation – med uppgift att skapa en effektiv kommunikation mellan alla parter såsom spelarna, laget, föräldrar, styrelse, media m.m.
Egen utveckling – med uppgift att utveckla sin egen fotbollskompetens och ta ansvar för sin personliga utveckling som ledare.


Spelare:

Det är en självklarhet att:

 • Meddela i god tid om du inte kan delta i träning eller match eller som domare.
 • Passa tider till alla samlingar och vara i god tid innan match som du dömer.
 • Fotbollsskor inte används i klubblokalen.
 • Bollar som tas ut till träning plockas tillbaka in igen. Varje boll kostar minst 300-500kr.
 • Fair play/Rent spel alltid förekommer.
 • Ett gott uppförande hör hemma i vår verksamhet. Tänk på att använda ett vårdat språk både på och utanför planen.
 • Hjälp till på de arrangemang som din ledare ber dig om.
 • 13 årspelare dömer 5 mannafotboll och 14 årspelare dömer 7 mannafotboll.
 • Vi hjälps åt att städa våra omklädningsrum efter träning och match och att allmän god ordning hålls på vår idrottsplats.
 • Att du som spelare i LFK har ett ansvar att om du vill sluta eller byta klubb meddelar din ledare i god tid ditt nya val av förening.
 • Att du som spelare i LFK fullföljer säsongen innan du börjar med vinteridrott.
  I annat fall sätter du dina tränare och lagkompisar i knipa med dubbelspel, färre träningar.
 • Tänk på att du representerar LFK och ett positivt uppträdande av dig vid matcher, träningar och övriga aktiviteter ger Lidköpings FK ett gott rykte .
 • OCH ATT VARA EN BRA KAMRAT MOT ANDRA.

Föräldrar

Vår fotbollsfamilj växer ständigt och behovet av ledare ökar.
Vi hoppas att du som föräldrar engagerar dig i ditt barns fotbollsintresse.
Det finns många arbetsuppgifter i en fotbollsförening.
Det finns alltid något för alla att göra och som säkert passar dig.
Se det som en förmån att få dela ditt barns intresse.
Lidköpings FK vill att du som förälder:

 • Engagerar dig i laget och klubben genom att hjälpa till vid olika arrangemang.
 • Går på föräldramöte.
 • Tar till Dig information från tränare och barn.
 • Informerar tränare om barnet inte kan deltaga på träning från 10års ålder.
 • Ger beröm och uppmuntran till spelare och lag. Detta ökar självförtroendet och man vågar göra det lilla extra.
 • Ser till att barnet kommer i tid till träningen etc.
 • Ger ditt och andras barn stöd i med- och motgångar.
 • Aldrig talar illa om tränare eller domare.
 • Besöker både träningar och matcher.
 • Inte hånar våra motståndare utan hejar på de våra.
 • Ger konkret hjälp och markservice.
 • Ger kompletterande perspektiv till idrotten.
 • Är en god förebild för ditt barn.
 • Tänk på att du representerar LFK och ett positivt uppträdande av dig vid matcher, träningar och
  övriga aktiviteter ger Lidköpings FK ett gott rykte .

Kost och hälsa

Att äta och dricka rätt är viktigt för fotbollsspelare som vill nå bästa möjliga resultat. Därför är det viktigt för både tränare och spelare att vara medvetna om matens betydelse för prestationsförmågan. Det finns tydliga tecken på att prestationsförmågan i svensk fotboll kan förbättras genom bättre kost- och vätskevanor.
Goda matvanor som bibehålls vecka efter vecka utgör den största möjligheten att påverka på långt sikt. Grunden för en god hälsa läggs troligen redan i tonåren därför är rätt tillförsel av energi och näringsämnen extra viktigt för ungdomar.
Fotbollsspelaren ska i det dagliga livet sträva efter att inta en varierad och näringsrik kost med mycket kolhydrater. En kolhydratrik kost har en positiv inverkan på prestationsförmågan under träning och fotbollsspel oberoende av vilken nivå man spelar på.
Vätskeförlust har ett väsentligt inflytande på kroppens funktioner och vätskeförlust kan resultera i nedsatt prestationsförmåga. Det är därför ytterst viktigt att upprätthålla vätskebalansen.

I Lidköpings FK gäller i övrigt:

 • Vid penicillinbehandling är träning och match absolut förbjuden.
 • Ingen träning vid feber och kraftig förkylning.
 • All vidarebehandling av skadade spelare i vår ungdomssektion måste ske genom läkare.
 • Ingen får under några omständigheter ta på sig ansvaret för en skadad ungdomsspelares fortsatta behandling.
 • Det är ungdomsledarens uppgift att så snabbt som möjligt se till att spelaren kommer under läkarvård.
 • Det är läkaren som har ansvar för den behandling som ska sättas in.
 • Givetvis ska vi sätta in förebyggande behandling så fort som möjligt.

Drogpolicy

 • All fotbollsverksamhet är drogfri i Lidköpings FK.
 • Rökning är totalt förbjuden i våra lokaler och ska ske på anvisad plats.
 • Det är inte tillåtet av ungdomsledare att använda cigaretter, snus eller alkohol när de representerar klubben.
 • Det är inte tillåtet att servera alkohol vid föreningsfester om deltagarna är under 18 år. I de fall detta ändå förekommer måste föräldrar lämna skriftlig tillåtelse och föreningen fråntar sig ansvaret för ungdomarnas deltagande.
 • En informationshylla med drogfakta finns väl synlig och uppdateras regelbundet.
 • Att handskas med narkotika är ett brott enligt svensk lag och accepteras inte i någon form i Lidköpings FK.
 • Personer med förtroendeuppdrag i Lidköpings FK ska arbeta för att spelarnas uppväxt är drogfri.
 • Trafiksäkerhetspolicy.
 • Tänk på att du som ledare eller förälder ansvarar för ditt och andras barn då du transporterar spelarna till match och träning.
 • Använd sunt förnuft i din hållning till alkohol kvällen före match eller träning som chaufför.
 • Samtliga passagerare använder bilbältet och får inte ha fler passagerare än vad det finns bilbälten.
 • Du som ledare och förälder i Lidköpings FK medverkar till en gemensam hållning vad det gäller användandet av cykelhjälm och följer den lag som finns.

Policy Träning

Upplägg och riktlinjer i spelarutbildningsplanen

 • Tematräningar, individuell skicklighet
 • 50-50 teknik och smålagsspel/spel
 • Många bollkontakter
 • Individen i centrum

Våra ledares tränarfilosofi

ALM Ansträngning –Lärande- Misstag- Resultatlösa ansträngningar belönas

 • Har planerade träningar, stimulerande och roliga.
 • Är bra instruktörer.
 • Lär ut teknikens verktyg.
 • Fyller verktygslådan t.o.m. 14 år.
 • Låter spelarna testa, värdera och använda verktygen i mycket spelformer, 50-50
 • Försöker se och hjälpa alla på träningen.
 • Har ett enkelt regelverk på och kring träning.
 • Skapar trygghet genom rutiner.
 • Har social träning, via ledord som respekt och acceptans.
 • Jobbar med kvalité som ledord vid träning och inlärning.

Policy-Match

ALM Ansträngning –Lärande- Misstag- Resultatlösa ansträngningar belönas

 • Minst dubbelt så mycket träning som match.
 • Matchen är en höjdpunkt på veckan och ett inlärningstillfälle.
 • Pröva veckans erfarenheter.
 • Alla som tränar spelar lika mycket upp tom 14 år.
 • Avbytare spelar alltid.
 • Prestation före resultat.
 • Försök vinna matchen.
 • Spelare ska lära sig att utvärdera sin egen insats.
 • ”Avtal” med föräldrarna om roller under match.

Rollfördelning och ansvarsområden Ungdomsektionen

Domaransvarig U- Sektion

 • Ser till att alla aktuella lag som skall döma får en utbildning årligen av representant från domarklubben så tidigt som möjligt på året.
 • Tillhandahåller samtliga lagledare en lista på utbildade domare som kan döma ungdomslagen.
 • Fördelar domaruppdragen på respektive lag som skall döma.
 • Lagledare i varje lag ansvarar för att utbildade domare dömer matcherna och kontaktar i god tid domaren.

Materialansvarig U- Sektion

 • Införskaffa material som t ex sjukvårdsväska, koner, västar bollar tillsammans med lagledarna i respektive lag i U-sektion.
 • Efter avslutad säsong få en lista på antal strumpor byxor och matchdräkter -mv tröjor och bollar, koner och västar från varje lagledare.
 • En gång om året ha möten med lagledarna i respektive lag för att informera om rutiner som gäller i LFK vad det gäller material.
 • Skapa enkla rutiner för att alla skall känna ansvar för material som är föreningens.

Kioskansvarig U- Sektion

 • I god tid innan säsongen börjar på Lockörn, Framnäs och Ågårdsvallen göra iordning en lista på vilka u- lag som ansvarar för respektive vecka under säsongen.
 • Se till att det finns en ordentlig arbetsbeskrivning hur man gör vid kiosken och vad kioskvarorna kostar m.m.
 • Ansvara tillsammans med kansliet att det alltid finns tillräckligt med kioskvaror varje kväll under säsong.
 • Skapa rutiner för hur man hanterar pengar och handkassor på ett smidigt sätt för både de som jobbat i kiosken under kvällen och dig som ansvarig.

Fystränare LFK Ungdom

 • Att varje lags tränare från det att man spelar 11-manna fotboll, skall få en utbildning i förebyggande träning för att undvika skador.
 • Att genomföra fysträning inom lagens normala veckoträning minst 1gång/år.

Åldersgruppansvarig har huvudansvaret för att:

 • Att ansvara för minst 1 föräldraträff helst 2 under året med åldersgruppen eller tillsammans med flera åldersgrupper.
 • Ansvara för åldersgruppens säsongsplanering tillsammans med övriga tränare inom åldersgruppen vad det gäller träningar, matcher, cuper m.m.
 • Att 3-4ggr under året deltaga i utbildning som verksamhetsansvarig U-sektion anordnar.
 • Att ha ledarträffar inom åldersgruppen minst 1 gång/månad gärna i samband med träningar.
 • Att ansvara för att åldersgruppens hemsida uppdateras regelbundet.
 • Att ansvara för att spelarutbildningsplanen följs av tränarna och träningarna planeras i S2S.
 • Agera mottagare och ansvara för att vidarebefordra information som berör laget eller LFK Ungdomsverksamhet till övriga tränare och lagledare inom åldersgruppen.
 • Vara informerad om SISU verksamhet och ansvara för SISU rapportering till LFK kansli.

Rollfördelning och ansvarsområden för laget

Tränaren har huvudansvaret för att:

 • Ansvara för lagets spelarutbildning enligt bestämd plan
 • Planera träningspassen i S2S Träningsverktyg och genomföra träningspass
 • Matcha och coacha spelare
 • Ta ut och kalla spelare till match tillsammans med övriga tränare och lagledare
 • Ha kontakt med tränare i äldre och yngre årskullar
 • Följa klubbens föreslagna utbildningsnivåer för tränare
 • Närvarorapportera samt redovisa till LFK kansli 2 ggr/år
 • Uppdatera lagets hemsida tillsammans med lagledare och informationsansvarig förälder
 • Vara kontaktperson tillsammans med verksamhetsansvarig inom LFK beträffande spelare till zonlagsverksamheten (11-manna) rapportera resultat i matcher till VFF med sms

Lagledaren har övergripande ansvar för att:

 • Boka hemma- och bortamatcher.
 • Vara ansvarig för att kontrollera plan och matchtider med LFK kansli.
 • Matcha och coacha spelare och tillsammans med tränare ta ut laget matcher.
 • Kalla och betala domare i samband med hemmamatcherna.
 • Ansvara för att transport finns till och från match för spelare (flyttas gärna till föräldragrupp).
 • Införskaffa material som t ex sjukvårdsväska, koner, västar mm tillsammans med materialansvarig U-sektion och ansvara för att materialet.
 • Uppdatera lagets hemsida tillsammans med tränare och informationsansvarig.
 • Delta i LFK Ungdom fotbolls gemensamma säsongsträffar (2 gånger/år).
 • Följa klubbens utbildningsnivåer för lagledare.
 • Delta i arbetet med verksamhetsplaneringen för laget.
 • Introducera nya föräldrar inom en månad i samband med medlemskap.
 • Tillsammans med receptionsansvarig se till att medlems- och säsongsavgiften blir betald.
 • Agera mottagare och ansvara för att vidarebefordra information som berör laget eller LFK Ungdomsverksamhet till föräldrar och ungdomar.

Övriga tränare- Ass Tränare

Hos de flesta lag finns det engagerade föräldrar som tittar på och finns närvarande på matcher och träningar. LFK ungdoms ambition är att ta tillvara dessa föräldrars intresse och få dem delaktiga i träningar. Om dessa föräldrar får en specifik uppgift att specialträna målvakter eller hjälpa till vid teknikträning kommer det att underlätta för genomförandet av och förbättra kvalitén på träningar ytterligare. Detta skall mer ses som en ambition och möjlighet om det finns föräldrar som vill hjälpa till aktivt med träning där situationen kommer att vara olika för olika lag.
Ass tränarens roll är att tillsammans med tränaren genomföra tränarens arbetsuppgifter. Läs mer på tränarens arbetsbeskrivning.

Åldersgruppens Föräldrarepresentant(er) har övergripande ansvar för:

 • Agera mottagare och ansvara för att vidarebefordra information till föräldrar och ungdomar
  som berör lagets kringuppgifter för att förbättra ekonomin.
 • Att se till att tränare, lagledare blir avlastade de kringuppgifter som tillfaller laget.

Föräldramöte inför säsongen – Intromöte

 • Presentation och gärna någon kort film t.ex. ”Att vara idrottsförälder”.
 • Lidköpings FK Tränares filosofi och Föreningens Policy för laget.
 • Policy Spelare, Ledare, Tränare och Föräldrar.
 • Planering och info kring säsongen.
 • Föräldrarepresentant utses.
 • Föräldrars roll definieras och lagets kringuppgifter fördelas på föräldrarna.
 • Aktuella och angelägna frågor.

Föräldramöte efter säsongen, Utvärderingsmöte

 • Presentation och gärna någon kort film t.ex. ”Policy från SVFF Vinna eller försvinna”.
 • Utvärdering med utgångspunkt från föreningens policy och mål, tränarens filosofi.
 • Utvärdering av lagets prestation.
 • Utvärdering av föräldrarnas roll och övriga.
 • Vad har varit bra? Vad kan förbättras?
 • Hur ska vi göra?
 • Skiss över nästa års verksamhet.
 • Aktuella och angelägna frågor.

REGELVERK

 • För att få delta i föreningens verksamhet ska man lösa medlemsavgift. Dessutom ska varje spelare betala licens från 15 års ålder.
 • 12-14 år: Alla spelare mellan 12 och 14 år ska ungdomsregistreras i Fogis, fotbollens gemensamma informationssystem. Vid förstagångslicensiering ska målsman skriva under ett intyg från föreningen. Futsal-registrering krävs vid deltagande i Futsal-tävlingar och ska också godkännas av målsman. Spelare får upp t.om. 14 års ålder endast representera en förening per speltermin. För övergång till annan klubb gäller Sv FF:s regler.
 • 15 år och uppåt: Från det år man fyller 15 ska spelaren licensieras i klubben. Målsmans underskrift krävs vid förstagångslicensiering. Futsal-licensiering och målsmans underskrift krävs vid deltagande i Futsal-tävlingar. För övergång till annan klubb gäller Sv FF:s regler.
 • Observera att man kan licens/registrering i två olika föreningar i fotboll resp fotboll.
 • Benskydd ingår i den obligatoriska spelutrustningen på både träning och match. Från och med 15 år ska de vara godkända av Svenska fotbollsförbundet.
 • Fotbollskor med skruvdobbar får användas av spelare fr.o.m. det år de fyller 15 år. Smycken är inte tillåtna utan ska tas av före match. Det räcker inte att tejpa över.

För mer info hänvisning till Tävlingsbestämmelserna (TB) och Representationsbestämmelserna (RB) på VFF Hemsida.
Planschema Ågårdsvallen