Sport i LFK

GENERELLT

Lidköpings FK/Akademi strävar efter att vidareutbilda Ungdomssektionens ungdomar till välutbildade spelare via Akademin och vi strävar efter att minst 50% av spelarna når representationslagen.

LEDARE

Policyn är att alla lag har två tränare, en lagledare, en målvakts tränare per två lag samt en tillgänglig fysioterapeut inom sektionen. Samtliga tränare skall vara utbildade inom Fotbollsförbundets riktlinjer eller motsvarande internationell utbildning för den nivå representationslaget spelar. Inom Sektionen skall också personal finnas tillgänglig för inköp och skötsel av materiel.

PERSONLIG UTVECKLING SPELARE

Sektionens policy för spelare som utmärker sig och är duktiga i sin åldersgrupp skall ges möjlighet att träna med en äldre grupp. Deltagandet i äldre åldersgrupps träningar, anpassas efter individens utveckling. Det är huvudtränaren i åldersgruppen som tar ut vilka som ska erbjudas ytterligare möjlighet till att träna med äldre träningsgrupp. För spelare i Representationslagen skall spelare spela i de lag han blir uttagen till.

I den personliga utvecklingen ingår också individuella samtal om minst 2/år runt 30-40 min eller vid behov.

TRÄNINGSLÄGER

Träningsläger kan med fördel läggas in i verksamheten under året som ett bra sätt att öka på kamratkänslan. Det är ansvarig tränare och ledare som avgör om man ska genomföra träningsläger samt vilken omfattning det ska vara.

Föreningen kan bistå med visst ekonomiskt stöd för genomförande av träningsläger. Om laget vill genomföra ett mer omfattande träningsläger, är det lagets egen uppgift att finansiera kostnader utöver eventuellt bidrag från föreningen.

Lidköpings FK/Akademi ersätter kostnader för läger-avgifter för spelare som blir uttagna i läns lag. Övriga kostnader betalas av enskilde spelaren.

ON AVSEENDE ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER LÄMNAS AV STYRELSEN.

DISTRIKTSMÄSTERSKAP

Föreningens policy är att samtliga lag skall delta i Västra Götalands FF: s distriktsmästerskap och målsättningen är att nå ett så bra resultat som möjligt. Detta gäller även Futsal.

SERIESPEL

I Lidköpings FK Dam-, Herr-sektion och Akademi strävar vi efter att nå vår sportsliga målsättning för representationslagen. Inom Ungdomssektionen är det ansvarig huvudtränare tillsammans med övriga tränare som bestämmer i vilka divisioner våra respektive lag spelar i men målsättningen skall vara enligt Kap 2.1.3 i Lidköpings FK/Akademi manual.

POLICY FÖR SPELARÖVERGÅNGAR

Lidköpings FK/Akademi garanterar att inte hindra en spelare som vill utvecklas genom att lämna Lidköpings FK/Akademi för spel i annan förening på högre nivå eller med bättre förutsättningar att utvecklas. Andra motiv till övergångar finns naturligtvis men samtliga övergångar kommer att ske i enlighet med Svenska Fotbollförbundets regler för avtalsbundna spelare.

Spelare som vill lämna Lidköpings FK/Akademi och gå till annan förening skall ta kontakt med sin lagledning innan beslut om övergång fattas. Lagledningen tar sedan kontakt med Kontrakts ansvarig, därefter fyller spelaren i avsedd övergångsblankett (tillhandahålls av den nya föreningen). Övergången skrivs under av Lidköpings FK/Akademis Ordförande/kontraktsansvarig. Innan övergång godkänns skall eventuellt skulder vara reglerade. I förekommande fall skrivs särskilt avtal med den nya föreningen. För spelare med gällande spelaravtal skall överenskommen uppsägningstid av avtalet respekteras och följas. Övrig informati