Dopning

3.4 DOPNINGSPOLICY

3.4.1 GENERELLT

Dopning är ett av idrottens allvarligaste problem.

Det finns fler anledningar till att dopning är förbjudet inom idrott. Lidköpings FK/Akademi anser att dopning är fusk, idrott ska bedrivas på lika villkor. Dopning kan dessutom vara fysiskt skadligt. För att idrotten ska kunna bevara sin trovärdighet och samtidigt ta ett samhälleligt ansvar krävs kraftiga insatser mot dopning.

Dopning innebär att man med förbjudna medel eller metoder försöker förbättra individens möjlighet att göra bra resultat i idrott. Detta kan ske på många olika sätt. Ett är att under den långvariga uppbyggnadsperioden före en tävlingssäsong inta medel – t ex hormonpreparat (anabola steroider) – som tillsammans med träning stimulerar vävnadstillväxten, ökar muskelmassan och därmed fysiska prestationsförmågan i vissa idrotter. En annan typ av dopning är att strax innan tävlingsperioden inta medel som på medellång sikt ökar prestationsförmågan.

Exempel

 • Centralstimulerande medel såsom amfetamin och liknande preparat kan öka aggressiviteten och uppmärksamheten under tävling men dövar också
  trötthetssignaler och därmed ökar uthålligheten;
 • Kortisonpreparat som tas efter tävling kan möjligen förbättrar återhämtningen efter en tuff match eller urindrivande preparat som skall maskera ett tidigare
  intag av förbjudet ämne;
 • Anabola steroider eller motsvarande preparat för att öka muskelmassan. Huruvida detta leder till total positiv effekt på fotbollsspelarens prestation är
  osäkert eftersom en förhöjning av kroppsvikten inte automatiskt förbättrar
  snabbhet och smidighet. Därtill kan koordinationen, tekniken, försämras;
 • Bloddopning eller bruk av erythropoietin för att höja den maximala syre upptagningsförmågan och därigenom kan spelaren orka genomföra en match
  på bättre sätt. Nackdelen kan vara att effekten sitter i bara en viss tid. Spelaren
  måste således dopa sig mer eller mindre kontinuerligt under tävlingssäsongen,
  vilket kan få betydande negativa medicinska konsekvenser;
 • Använda uppiggande medel för att öka aggressiviteten, dämpa trötthetssignaler mm. Dessa medel har använts, inte minst internationellt. Dock
  finns stora risker för att spelaren blir över stimulerad och därför gör felaktiga
  saker och tar felaktiga beslut på plan.

Dopning förekommer numera i mycket stor utsträckning även utanför idrotten och därmed ett problem för samhället i stort. Det är dock inget motiv för att Lidköpings FK/Akademi inte skulle fortsätta sitt arbete med sin antidopning program. Att arbeta mot dopning är att försvara idrottens etik, att skydda idrottarens fysiska och psykiska hälsa samt att ge alla lika förutsättningar för att utöva sin idrott.

LIDKÖPINGS FK/AKADEMIS SYN

I Lidköpings FK/Akademis stadgar inleds med en tydlig markering mot dopning. I 1§ 1 kap läser vi att ”Klubben skall aktivt arbeta för en dopningsfri fotboll”.

Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget resultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras.

Lidköpings FK/Akademis vision är att:

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

SPELARENS ANSVAR

Gällande spelare som tecknat ett standardiserat Spelar/Licens-avtal.

Spelaren förbinder sig därmed att inte använda dopingpreparat och att i alla delar följa Lidköpings FK/Akademis, SvFF:s, Riksidrottsförbundets, UEFA:s och FIFA:s dopingregler och policy.

Det åligger spelaren själv att förvissa sig huruvida ett preparat är tillåtet eller ej samt underrätta föreningen om han intar eller intagit preparat som är dopningsklassat de senaste 14 dagarna före träning/match.

Dispenser

Ett problem när det gäller medicinering och idrott är att idrottare som behöver ha en viss medicin, även sådan som står på dopningslistan, mot ohälsa/sjukdom. Här finns dock möjlighet att i god tid begära dispens hos RF om man inte finner något likvärdigt, godkänt preparat. Dispenser beviljas av RF och gäller endast i Sverige.

DOPNINGSREGLER

World Anti-Doping Agency (WADA) har listat vad som är otillåtet i samband med träning och tävling. Anledningen till om ett preparat finns med på dopningslistan (antidopningskoden) är dess möjliga effekt som prestationshöjande medel och/eller risken för ohälsa. Listan omarbetas regelbundet.

Den svenska versionen av Wadas dopningslista finns på www.rf.se

Idrottsrörelsens regler för dopning är inte de samma som för samhällets i övrigt. I dopinglagen regleras endast anabola steroider, testosteron, tillväxthormon och derivat av dessa. Inom idrotten är det ett betydligt bredare spektrum av förbjudna substanser som räknas som dopning.

Reglerna inom svensk idrott beträffande dopning är desamma för alla idrotter och innebär att aktiva utövare eller den som aktivt medverkar till och är en idrottare behjälplig med dopning kan straffas enligt idrottens dopning reglemente. Straffet är individuellt med diskvalifikation från all idrott (tävling, uppvisning och uppdrag).