Internet

3.9 INTERNETPOLICY

BAKGRUND

Personuppgifts Lagen (PuL) har tillkommit för att skydda den enskilde individen mot oönskad exponering av personrelaterade uppgifter på bland annat Internet. Lagen klargör också, vilket är viktigt, vad som anses tillåtet och vad som krävs för publicering av uppgifter som inte faller inom ramen för s.k. harmlösa uppgifter.

Internet håller på att ta över mycket av det tryckta mediets funktion. Främsta orsaken till detta är det nya mediets fördelar med möjlighet till uppdateringar och förändringar på ett snabbt och enkelt sätt men naturligtvis spelar möjligheten att snabbt kunna hitta uppgifter som eftersöks också en viktig roll. Mot den bakgrunden är det viktigt att medlemmar, intresserade och förtroendevalda lätt kan komma i kontakt med personer som innehar viktiga uppdrag i organisationen. Detta är nödvändigt för att få en ideell organisation att fungera för att vi vill ha en gemensam och tydlig process för hur vi informerar och kallar till matcher, träningar, cuper mm.
Det som läggs ut på Internet är endast kontaktinformation om personer som har centrala uppdrag i organisationen, arrangörsansvar, lagledaruppdrag eller andra publika roller.

PERSONNUMMER

Ledare behöver personnummer på alla aktiva spelare. Riksidrottsförbunder kräver att fullständigt personnummer skall uppges för registering på Idrottonline. Personnumren finns bara tillgängliga för föreningens administratörer och ledare.

RIKTLINJER

Administratörer är ansvariga för att kontinuerligt se till att vi inom föreningen följer nedanstående riktlinjer:

Bilder

  • Vi använder gärna bilder på våra webbsidor, det gör kommunikationen
  • Vi publicerar aldrig bilder som kan uppfattas som kränkande eller ofördelaktiga för
  • Vi publicerar aldrig bilder där enskilda medlemmar med säkerhet kan
  • Varje enskild bild som skall godkännas kan ske per e-post, om en spelare eller förälder vill att en bild efter godkännande ändå skall tas bort skall den
  • Om någon av bilderna anses olämpliga skall de omedelbart tas bort.

MATCHREFERAT

Alla matchreferat skall vara skrivna i en positiv anda och aldrig vara nedlåtande eller kränkande. Använd aldrig ett ont ord om några domare, motståndare eller deras uppträdande. Eventuella tveksamma formuleringar skall omedelbart justeras.

GÄSTBÖCKER

Alla administratörer skall löpande ha koll vad som skrivs och publiceras på lagens gästböcker. Eventuella kränkningar skall omedelbart tas bort. Medlemmar som ser kränkningar skall omedelbart meddela ansvarig administratör.

SPONSORER

Om någon sponsors värderingar strider mot Lidköpings FK/Akademis värderingar kan dessa sponsorkontrakt omedelbart komma att sägas upp. Om en sponsor publicerar texter, bilder eller länkar till egna sidor som strider mot Lidköpings FK/Akademis värderingar skall detta material omedelbart tas bort eller ändras.

ANVÄNDARES ANSVAR

Det åligger varje användare och medlem inom Lidköpings FK/Akademi att både följa dessa riktlinjer för egen del men även omedelbart kontakta styrelsen eller ansvarig administratör om man finner något olämpligt material på Lidköpings FK/Akademis webbsidor.

LIDKÖPINGS FK/AKADEMIS SYN

Lidköpings FK/Akademis medlemmar har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens verksamhet kan offentliggörs enligt vår Internet policy som finns publicerad på föreningens hemsida.