Resor och transport

3.7 RESE- OCH TRANSPORT POLICY

3.7.1 GENERELLT

Lidköpings FK/Akademi värnar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet samtidigt som vi strävar efter ekonomisk effektivitet, gällande resor och transporter i egen regi eller inhyrda transportbolag enligt nedan.

Därför skall vi:

 • Minska behovet av transporter med enskilda fordon genom att planera verksamheten så att transporter kan samordnas;
 • Använda cykel inom tätorten i största möjliga utsträckning;
 • Ställa miljö- och trafiksäkerhetskrav på fordon och förare både vid egna och upphandlade transporter.

TRANSPORT UPPHANDLING

Vid alla upphandlingar skall vi tydliggöra de krav vi ställer grundar sig på denna policy för att underlätta för dem att anpassa sin verksamhet. Entreprenörer skall i anbudet redogöra för hur han avser utföra egenkontroll för att uppfylla kraven på fordon och förare.

Policyn skall tydliggöras för den egna personalen genom information och utbildning, så att de medlemmarna får kunskap om de fakta om den miljö- och trafiksäkerhet som ligger till grund för policyn.

Om förare hos entreprenör överträder gällande trafik lagstiftning förbehåller sig Lidköpings FK/Akademi sig rätten att säga upp avtalet. Detta skall framgå av avtalet med entreprenören.

Uppföljning av policyn åligger respektive Lagledare.

 

TRANSPORTER

Den som kör ett fordon på uppdrag av Lidköpings FK/Akademi skall följa gällande trafik lagstiftning och visa gott omdöme i trafiken.
Personbilar med dubbla baksäten, minibussar, bör endast köras av den som har genomgått särskilt anvisad utbildning och/eller har körkort av typen C eller D.
Samtliga passagerare skall använda bilbälte.

Lidköpings FK/Akademi vill verka för att alla förare kör miljövänligt och trafiksäkert.
Förare skall av trafiksäkerhetsskäl använda mobiltelefon med omdöme i samband med bilkörning.

Lagledaren är transportledare och ansvarar för:

 • samband med den hemma ansvarige;
 • gör en resplan – färdsätt, färdväg, övernattning samt resans program;
 • ange bussbolag, bussförare, privatbilar, privat förare (mobilnummer);
 • skriv en deltagarförteckning med adress, telefonnummer;
 • att ett exemplar av deltagarförteckning och reseprogrammet förvaras på en plats som är känd av den hemma ansvarige;
 • att meddela förändringar i program och deltagarförteckning till den hemma ansvarige.

LOGI

Lagledaren ansvarar för:

 • kontroll av utrymnings vägar, brandsläckare och brandvarnare. Portabla brandvarnare är en billig investering som kan användas vid all form av kollektiv
  inkvartering.
 • genomgång med gruppen vad som gäller vid en eventuell brand: utrymningsvägar och samlingsplats.