Information

3.8 INFORMATIONS POLICY

3.8.1 GENERELLT

Lidköpings FK/Akademis media relationer ska skapa förtroende och förståelse för vår verksamhet. Kommunikationen ska vara konsekvent, tydlig och långsiktig. Vi ska skapa trovärdighet, bygga långsiktigt förtroende för vår verksamhet och ge en korrekt information till berörda målgrupper.

OFFENTLIGGÖRANDE

Lidköpings FK/Akademi informerar genom sina pressmeddelande och via nyheter på klubbens hemsida. Detta ska ske så snart som möjligt efter att beslutet fattats eller händelse blivit känd för klubben.

RYKTESSPRIDNING

Lidköpings FK/Akademis policy är att inte kommentera rykten eller spekulationer som kan förekomma på marknaden.

INFORMATIONSLÄCKOR

Vid misstanke om informationsläckage, avgörs i samråd mellan styrelse berörd spelare/ledare, därefter beslutas om åtgärder i enlighet med skrivna kontrakt.