Policy – Droger

3.5 DROG POLICY

Generellt

Idrotten arbetar på olika sätt för att minska konsumtionen av droger. Droger i olika former är negativt för idrotten. Därför har alla ledare inom idrottsrörelsen med sin stora barn- och ungdomsverksamhet en stor betydelse när det gäller att vara förebilder och uppmuntra barn och ungdomar att värna om drogfria miljöer.

Alkohol

Lidköpings FK/Akademi ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Alkoholfrågan är en hälsofråga och en social fråga. Det behövs kompetens och information om alkoholens skadeverkningar. Samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar genomförs vid utvecklingssamtalen.

Lidköpings FK/Akademis syn

Det innebär för Lidköpings FK/Akademi:

 • Att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa samt dag före match;
 • Att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker* till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har Evenemangs Kommittén ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas,
 • Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer för att förhindra medhavda alkoholdrycker;
 • Att följa gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker;
 • Att gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol följs;
 • Att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till barn- och ungdomsverksamhet;
 • Att avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion;
 • Att allmänhet och media ställer större krav på medlemmar och spelare än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol;
 • Att medlemmar och spelare representerar Lidköpings FK/Akademi under resor, vid officiella uppdrag och uppträder därefter;
 • Att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

* Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).

Tobak

Nikotinets effekter på det centrala nervsystemet är karakteristiska för beroendeskapande droger. Det påverkar och förändrar hjärnans signalsystem. När nikotinet försvunnit ur kroppen känner sig personen irriterad, rastlös och otålig. Ett snabbt tillskott av nytt nikotin får då en lugnande och avslappnande effekt. På det sättet skapas beroendet av nikotin. Det är små mängder nikotin som krävs för att ge rökarna eller snusarna de eftersträvade effekterna i centrala nervsystemet. Nikotinet förorsakar även ett förhöjt blodtryck vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och slaganfall.

Tobaksrökning

Tobaksrökningen är en allvarlig miljö- och hälsofara. Tobaksrökningen är en av de största enskilda orsakerna till ohälsa.

Snus

Snusning ger kroppen en hög halt av nikotin vilket leder till att individen utsätts för skaderisker särskilt med effekter på cirkulationssystemet.

Lidköpings FK/Akademis syn

Det innebär för Lidköpings FK/Akademi:

 • Att det utöver vad tobakslagen föreskriver, försäkrar att alla idrottsmiljöer inomhus är rökfria och arbetar för att skapa rökfria zoner utomhus så att ofrivillig inandning av tobaksrök undviks;
 • Att föreningsarbete skall bedrivs i rökfria miljöer;
 • Att ledare och aktiva blir medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för att konsumtionen minskar.

Narkotika

Med narkotika förstås läkemedel och hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som

 1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller
 2. av regeringen har förklarats skola anses som narkotika enligt lagen.

Lidköpings FK/Akademis syn

Ingen narkotika accepteras bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. Narkotika missbruk kommer med omedelbar verkan leda till uteslutning ur föreningen.