Klubbpolicy

3 POLICY

3.1 GENERELLT

Det övergripande ansvaret för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av Lidköpings FK/Akademis olika policy ligger hos respektive Sektion/Kommitté och dess ordförande i samarbete med Styrelsen och Styrelsens Ordförande. Disciplin ärenden handläggs av respektive styrelse.