Disciplin

3.11 DISCIPLINPOLICY

3.11.1 GENERELLT

Lidköpings FK/Akademi accepterar inte mobbning, trakasserier, rasism, dopning, narkotika eller brottsliga handlingar. Det är föreningens funktionärer, ledare och spelares skyldighet att bidra till detta synsätt.
Medlemmar som uppträtt olämpligt eller gjort sig skyldig till brott mot Lidköpings FK/Akademis Policy eller brottslig handling kan av föreningen bli avstängd från hemmaarenan och/eller borta arenor under en viss tid alternativt utesluten ur föreningen enligt Stadgarna.

Om det skulle uppstå problem med spelare/tränare/ledare vidtas följande åtgärder:

  • Tränare eller ledare talar med inblandade.
  • Om inte det hjälper, kontaktar tränare eller ledare spelarens föräldrar.
  • Spelaren kan bli hemskickad från träning eller match.
  • Om inte det hjälper, informeras först respektive Ungdoms- eller Seniorkommitté
  • Om det fortsätter kan inblandade bli avstängda från träning och matcher.
  • Om det fortsätter ges en varning.
  • Som sista utväg kan de som är orsaken bli uteslutna ur föreningen.

Disciplinärenden handläggs av och beslutas av Styrelsen.
Brottslighandling polisanmäls och uteslutning ur föreningen sker.

POLICY AVSEENDE SPELARE/LEDARE SOM INTE FULLGÖR SINA SKYLDIGHETER

Styrelsen handlägger och beslutar om sanktioner mot spelare/ledare/medlem som inte betalar medlemsavgifter, fakturor eller inte utför de jobb som laget är utsatt på att genomföra.

ÅTGÄRDER:

  • Kassör meddelar lagledare avseende förfallna fakturor som meddelar spelare att
  • Om skulden ej är betald innan föreskrivet datum gäller generellt avstängning till

Ovanstående rutiner skall gälla även för ungdomslag med den ändringen att sektionen tillsammans med lagledaren lägger stor vikt att varje enskild skuld behandlas med förståelse för medlemmens aktuella familjesituation.