Vårt syfte

Vilka är Socialt Ansvar?

Socialt Ansvar är LFKs arbetsgrupp som engagerar sig i sociala frågor i Lidköping. Vi aktiverar ungdomar, uppmuntrar föräldrar, stöder de som har det ekonomiskt stramt, och knyter samman vår svenska idrottsrörelse med de som har nyligen anlänt till Sverige.

Om du, till exempel, har tagit ansvar för ett ensamkommande barn och undrar hur du ska hjälpa dem att få idrotta, eller har ett barn som spelar fotboll i LFK men har svårt att betala för medlemsavgift och utrustning till ditt barn, då är Socialt Ansvar för dig. Vi är till för att stödja, underlätta och inkludera.

Under 2015 har LFK också bedrivit ett integrationsprojekt för att engagera invandrarföräldrar i den svenska idrottsrörelsen. Den ideella idrottsrörelsen är vår största folkrörelse, och kan vara svår att förstå om man inte är uppvuxen med den. I vårt integrationsprojekt förklarar vi hur idrottsrörelsen fungerar och visar varför det är så tillfredställande att hjälpas åt för varandras bästa i en förening.

LFK lägger också stor energi på att hjälpa och stödja våra tonåringar, både svenska och de som kommer från ett annat land och kultur. Genom fotbollsträning, gruppsamtal, föreläsningar och studieresor så uppmanar vi våra tonåringar att vara hjälpsamma, ansvarsfulla, och måna om sin omgivning.

Vår ambition i Socialt Ansvar för 2016 är att skapa en naturlig mötespunkt med Sportnatten i centrum där mångkultur premieras. De som nyss har anlänt till Sverige kan finna det förbryllande med många myndigheter, organisationer och hjälpsamma voluntärer som jobbar för att aktivera ungdomar och få dem att känna sig välkomna. I Socialt Ansvar kan de finna ett välbekant ansikte, som hjälper till knyta ihop aktiviteter och skapa en homogen miljö där ungdomar känner sig familjära och bekväma. Till exempel så startar snart LFK tillsammans med Rotary ett litet projekt för att spela fotboll mitt på dagen, efter deras timmar på skolan. Medverkandet av Socialt Ansvar ger ungdomarna en möjlighet att känna igen sig och uppleva att aktiviteter blir en kontinuitet istället för en punktinsats.

Lidköpings FK är Västergötlands största idrottsförening, räknat på hur många organiserade idrottsaktiviteter vi utför varje år. Vi har ungefär 820 aktiva fotbollspelare och över 140 ledare. Därtill kommer alla som jobbar i styrelsen, sektioner, och arbetsgrupper. Sist, men inte minst, så har vi tusentals föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, vänner och andra intresserade som på ett eller annat sätt är med runt LFKs organisation. Det är LFKs ambition att ställa vår verksamhet till Lidköpings förfogande för allas vårt bästa.

För integrationsfrågor, vänligen kontakta Hans-Fredrik Johansson (Klubbchef), tel 07219 55004, klubbchef@lidkopingsfk.se

För stöd med kostnader för att spela fotboll, vänligen kontakta Carina Ohlsson (Ordförande), tel 0703 439630

Sportnatten

Socialt Ansvars flaggskepp är Sportnatten. Det är en kvällsaktivitet med spontanidrott för barn och ungdomar. Sportnatten är till för alla, och erbjuder tillfälle att ha roligt med många idrotter under samma tak, utan tävling och hets. Målen med Sportnatten är: *Aktivera barn och ungdomar för att idrott är bra för hälsan *Erbjuda idrottande ungdomar tillfälle att pröva på andra idrotter för att det är roligt *Välkomna nyanlända till Sverige och ge dem möjlighet att umgås med ‘svenska’ barn och ungdomar *Hjälpa idrottsklubbar med få utövare att få fler ungdomar att pröva på deras sport *Skapa en mötesplats för engagerade föräldrar där de kan träffa nya vänner och umgås medans deras barn leker idrott i en säker miljö. Sportnatten 2016 håller just nu på att organiseras och datum för Sportnatten publiceras i början på 2016.