Sportnatten

LFK/Socialt Ansvar Projekt: Sportnatten

Bakgrund och Syfte:

Den etniska, religiösa och kulturella mångfalden ökar i Lidköping. Det är ett tillfälle för utveckling och förbättring i Lidköping. Men det finns också en risk för segregation och, för Lidköping, nya motsättningar som vi inte har upplevt förut.

Förändringar i samhällsutvecklingen med ökad digitalisering, individualisering och samtidigt globalisering leder också till förändringar i vårt samhälle och i ungdomars beteende. Tillgång till teknik i form av mobiler, datorer, dataspel leder till ett ökat stillasittande som negativt påverkar hälsan.

Den gradvisa nedgången i föreningslivet bland ungdomar påverkar också deras beteendemönster. Istället för att engagera sig i föreningsaktiviteter så söker ungdomarna annan sysselsättning på fritiden. Det kan bland annat visa sig i ett ökat antal ungdomar som rör sig i centrum på kvällstid, vilket leder till ökade spänningar och bråk.

Det är följaktligen viktigt att vi aktiverar ungdomarna på deras fritid, ge dem tillfälle att få motion, umgås, och skapa vänskap och relationer.

Det finns redan många ungdomar som idrottar i Lidköping och den största idrotten är fotboll. Men forskning har visat att ungdomar som multi-idrottar håller på längre med sina idrotter och det får därmed en större positiv inverkan på deras hälsa.

Målsättning:

Sportnatten är ett projekt som aktiverar, motiverar och engagerar ungdomar i många idrotter. Sportnatten är ett folkhälso- och integrationsprojekt.

  1. Integration – På Sportnatten deltar all på samma villkor, pojkar och flickor, svenska ungdomar och ungdomar med annan bakgrund. Genom att idrotta tillsammans lär vi känna varandra bättre och får en ökad förståelse för varandras olikheter.
  2. Skapa en trygg och välkomnade miljö i Lidköping. Genom att bilda goda relationer på Sportnatten så uppmanas ungdomarna att använda sin energi till att träffa vänner och skapa kontakter.
  3. Folkhälsa – idrott gynnar den fysiska utvecklingen och hälsan.
  4. Multi-idrott – Sportnatten uppmanar ungdomar att pröva på nya idrotter. Att utöva mer en idrott har en positiv inverkan på den fysiska utvecklingen hos ungdomar och den motiverar ungdomar att idrotta längre.
  5. Väcka intresse för föreningslivet – Genom att uppmuntra ungdomar att utöva mer än en idrott så gynnar vi föreningslivet i Lidköping. Föreningar som deltar i Sportnatten kan rekrytera nya medlemmar och förbättra sin verksamhet.
  6. Identifiera ungdomar med ledaregenskaper – Vi vill identifiera ungdomar med ledaregenskaper som kan gradvis ta ansvar på Sportnatten och agera som goda förebilder.

Aktivitet:

Socialt Ansvar/LFK har bjudit in ett spektrum av olika idrotter och idrottsföreningar till Sportnatten. På våra pilotkvällar tackade följande ja till att delta: Lidköpings Budoklubb, Lidköpings Tyngdlyftningsklubb, Lidans Bordtennisklubb, Lidbas, Lidköpings Handbollsklubb, och Studiefrämjandet med dans. Nu har vi även mottagit en ansökan från Lidköpings Schacksällskap att få delta. Sportnatten ska ske varannan fredag i alla tillgängliga hallar på Idrottens Hus mellan 19.00-23.00 från och med slutet på februari och ska hålla på hela året. Uppehåll görs över sommarlovet. Aktiviteterna leds av två ledare från varje förening, förutom fotbollen som kommer att ha fyra ledare på grund av antalet ungdomar som deltar i fotbollsaktiviteten.

Uppdatering:

Sportnatten blev en succé. Efter en lång tids förarbete så genomfördes en vinter av Sportnätter. När integrationspengarna från Lidköpings Kommun omfördelades så skapades Sport och kultur för Alla, ett samarbete mellan Kommunen, Sparbanken och Västra Götralands Idrottsförbund, så fortsatte Sportnatten i Sport och Kultur för Allas regi. Ni hittar mer inflrmationen om verksamheten på deras Facebooksida.