Corona – senaste från SvFF 18/3

Nedan kan ni läsa en sammanfattning av de senaste riktlinjerna från Svenska Fotbollförbundet. Hela texten med tillhörande länkar hittar ni här:
https://www.svenskfotboll.se/globalassets/bilderblock/2003/svensk-fotbolls-verksamhet-under-corona—beslut-riktlinjer-och-rad-2020-03-18.pdf

Träningsverksamhet
Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna
genomföras som planerat. Folkhälsomyndigheten har den 13 mars 2020 uttalat att det inte finns anledning
att ställa in t.ex. fotbollsträningar, utan att det tvärtom är viktigt att dessa fysiska aktiviteter fortgår för
folkhälsans skull. Träningen bör om möjligt förläggas utomhus och omklädning ske hemma. 
Det är mycket viktigt att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen, och
att de som deltar även i övrigt följer myndigheternas råd kring handhygien etc.

Förbud mot sammankomster med mer än 500 deltagare, elitfotboll, m.m.
Regeringen har efter förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster med över
500 personer förbjuds. Förbudet gäller hela landet och tills vidare. Svensk fotboll ska följa detta beslut.

Övriga matcher i förbundstävlingar
Tills vidare är utgångspunkten att övriga matcher i förbundstävlingar (i seniorfotboll div.1, dam och Ettan–
div. 3, herr) ska genomföras.

Matcher i distriktstävlingar och föreningsarrangerade matcher
När det gäller distriktstävlingar fattas beslut av berört SDF och vid föreningsarrangerade matcher (t.ex.
lokala cuper) fattas beslut av resp. arrangör, men SvFF:s rekommendation är att dessa matcher tills vidare
ska spelas. Matcherna bör spelas utan publik, där arrangörerna särskilt ska beakta ansvaret för att
minimera smittspridning samt kravet att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med mer än 500 deltagare samt även Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av
evenemang för färre än 500 personer (se ovan). Undantag kan göras för anhöriga till spelare (som skjutsar
etc.).
Tänk också på att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i föreningens
aktiviteter eller matcher. Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.
Förening bör överväga att inte delta i matcher som innebär längre resor inom landet.

Övrig förbunds- och föreningsverksamhet (utbildning, årsmöten m.m.)
Vad gäller övrig förbunds- och föreningsverksamhet – t.ex. årsmöten, utbildningar, konferenser och övriga
möten – fattas beslut av berört förbund och förening. SvFF:s skarpa rekommendation är att möten, som
inte är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortgå, ska skjutas upp eller hållas via video- eller
telefonkonferens

 

 

 

 

Riktlinjer med anledning av Coronautbrottet 15/3

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas.

SvFF har därför tagit fram riktlinjer och rekommendationer till stöd för föreningar, distriktsförbund och andra berörda parter.

Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

Alla vi som tillsammans är svensk fotboll har också ett ansvar att upprätthålla och fortsätta att driva vår verksamhet i den utsträckning situationen tillåter. Vår bedömning just nu är det fortfarande är möjligt att spela och träna fotboll, både på senior- och ungdomsnivå. Däremot avråder vi från alla typer av möten och sammankomster som inte är direkt verksamhetskritiska. Fotbollen är en positiv kraft i samhället, som säkert även i det rådande läget kan bidra till välmående och sammanhållning.

SvFF har tagit fram riktlinjer och rekommendationer som alla delar av fotbollsrörelsen bör förhålla sig till. Vi tror att dessa kan vara ett bra stöd som gör det enklare för föreningarna att ta hand om sin verksamhet och fatta beslut i en utmanande tid.

Alla måste dock vara införstådda med att läget kan skifta snabbt – nya beslut från myndigheter kan komma, situationen kan både förvärras och förbättras. Dessa rekommendationer och riktlinjer kan därför behöva uppdateras (i princip bör man utgå från att detta kommer att hända). Om så sker kommer SvFF meddela alla berörda på snabbast möjliga vis.

Läs SvFF:s beslut, riktlinjer och råd på https://www.svenskfotboll.se/globalassets/bilderblock/2003/corona-riktlinjer_v3_15mars.pdf