Fotbollsslussen

LFK/Socialt Ansvar Projekt: Fotbollsslussen för flyktingpojkar

Bakgrund och Syfte:

Det stora gemensamma intresset för mertalet av våra nyanlända flyktingpojkar är fotboll. Erfarenheter från andra kommuner som har tagit emot flyktingbarn är ett de kommer att söka sig till fotbollsklubbarna i Lidköping. Detta är på många sätt positivt, men det är viktigt att det sköts på ett organiserat sätt.

Flyktingpojkar kommer oftast till en ny förening i grupp. Informationen de får är inte alltid korrekt, utan de kan komma till fel träning eller vid fel tidpunkt. Det skapar en stor utmaning för en fotbollstränare som har hand om ett antal ungdomar att plötsligt presentera och inkludera tio nya ungdomar som kommer oanmälda. De nya ungdomarna har sällan någon erfarenhet av organiserad träning eller föreningsverksamhet, och då blir träningsverksamheten svårhanterlig. Tidigare erfarenheter visar också att de kommer oregelbundet, vilket gör det svårt att planera och utföra en konstruktiv träning. Resultatet blir då både att de nya ungdomarna får en problematisk introduktion till fotbollen, och de som har utövat sporten i flera år i föreningen ledsnar.

IFK Trollhättan har mött denna utmaning genom att skapa en särskild fotbollsträning för de som inte har tränings- och föreningsvana. Socialt Ansvar/LFK planerar att följa IFK Trollhättans exempel och starta en fotbollssluss.

Målsättning:

Fotbollsslussen strävar att på ett organiserat sätt introducera pojkar med invandrarbakgrund utan tidigare erfarenhet i fotbollsträning och föreningsliv till fotbollsklubbar i Lidköping. Slussen är ett integrationsprojekt.

  1. Integration – Presentera unga flyktingpojkar till fotbollsklubbar i Lidköping.
  2. Uppmuntra ett långsiktigt intresse i fotbollen.
  3. Lära ungdomar om fotbollsträning.
  4. Lära ungdomar om föreningslivet.
  5. Hjälpa ungdomar att ta ansvar för sina egna aktiviteter, såsom att ha med sig rätt material, komma i tid.
  6. Undervisa ungdomarna om Fair Play, respekt för ledare, motspelare, och domare.
  7. Uppmana ungdomar med ledaregenskaper att utbilda sig till fotbollsledare/tränare/domare.

Aktivitet:

Fotboll med invandrarpojkar kommer att hållas utomhus två gånger i veckan på lämplig fotbollsplan.

Tränare: Gytis Gelgota och Dzenan Acic

Kontaktansvarig för föreningar: Patrik Tigerberg

Huvudansvarig: Hans-Fredrik Johansson

Uppdatering:

Efter att Råda BK anmält sitt intresse så kommer slussen att arrangeras gemensamt av LFK och Råda BK.

Slussen öppnar 2 maj, med hjälp från Sparbanksstiftelsen.