Fotboll för flyktingflickor

LFK/Socialt Ansvar Projekt 2: Fotboll och dans för ensamkommande flyktingflickor

Bakgrund och Syfte:

Under diskussioner med anställda på de olika boendena för ensamkommande flyktingbarn så har det framkommit att de flesta initiativ för att aktivera barnen riktar sig mot pojkarna. Flickorna bor på mindre boenden än pojkarna, och riskerar att isoleras från andra flyktingbarn.

Flyktingflickorna kommer generellt från livsmiljöer där fysisk aktivitet för flickor inte uppmuntras. Men i samtal med flickorna så har de flesta uttryckt att deras förstaval för en organiserad aktivitet är att spela fotboll, något som flera aldrig har gjort förut.

Målsättning:

Ambitionen med projektet är att introducera flickorna till en idrottsaktivitet för att visa vilka rättigheter de har i Sverige och vilja möjligheter som finns. Det är viktigt för deras hälsa och för deras förståelse av kvinnors roll i det svenska samhället. Fotboll och dans för ensamkommande flyktingflickor är ett hälso- och demokratiprojekt.

  1. Hälsa – fotboll och dans är bra fysiska aktiviteter och bra för hälsan.
  2. Demokratiska värderingar – kvinnor spelar fotboll på samma villkor som män i Sverige. Att spela fotboll kan vara en introduktion till en ny roll som kvinna i ett demokratiskt samhälle.
  3. Knyta band mellan boenden – flickorna är utspridda i små grupper på boenden i Lidköping. Fotbollen kan skapa nya vänner.
  4. Ungdomar från vår fotbollsakademi deltar i aktiviteterna. Det skapar nya vänskaper mellan flyktingflickorna och svenska fotbollstjejer, och har en integrerande funktion.
  5. Öka självförtroendet – Att delta i fysiska aktiviteter stärker självförtroendet hos flickor som tidigare har varit förhindrade från att delta.
  6. Skapa förtroende i kvinnliga förebilder – fotbollen är ledd av en kvinnlig ledare. Det påverkar flickornas sätt att se möjligheter genom att observera en kvinna att agera som fotbollsledare.
  7. LFK/ Socialt Ansvar ska bidra med ett konstruktivt ledarskap för att visa omtanke och få flickorna att känna sig välkomna.

Aktivitet:

Fotboll med de ensamkommande pojkarna spelas på onsdagar 17.00-18.30 i Lidåkersskolan. Aktiviteten är en blandning av fotboll, dans, och fotboll med musik. Övningar läggs också till som låter flickorna utrycka sig med spontana fysiska rörelser. Detta görs i grupp, där en flicka för hitta på en dansrörelse som de andra sedan för lära sig. Det ska alltid finnas två vuxna ledare från LFK på plats för att leda aktiviteterna och skapa en trygg miljö, och vi uppmanar dessutom ungdomsspelare från LFK:s akademi att delta.

Projekttid: 20 januari 2016 – 1 juni 2016

Dag Datum Tid
Onsdag 20-Jan 17.00-18.30
Onsdag 27-Jan 17.00-18.30
Onsdag 03-Feb 17.00-18.30
Onsdag 10-Feb 17.00-18.30
Onsdag 17-Feb 17.00-18.30
Onsdag 24-Feb 17.00-18.30
Onsdag 02-Mar 17.00-18.30
Onsdag 09-Mar 17.00-18.30
Onsdag 16-Mar 17.00-18.30
Onsdag 06-Apr 17.00-18.30
Onsdag 13-Apr 17.00-18.30