FÖRETAG FÖR SOCIALT ANSVAR

LFK//Socialt Ansvar hyllar företagen i Lidköping som hjälper oss att utföra våra integrationsaktiviteter. LFK tar redan innan vårt integrationsarbete hand om runt 650 barn i åldern 6-14 år. Vi är följaktligen oerhört tacksamma för all hjälp vi kan få.

TUSEN TACK TILL:

Intersport
Sparbanksstiftelsen
SISU
RPC Superfos
Thunbolaget
Handelsbanken
KPMG
Ilikeit AB
VSAB
Imtech
Lockörn Solutions
Happy Homes Målarboden
Kinnefast